Juridisk rådgivning og personlig støtte

Hos Mentor Tankefelt for Sygdomsramte bliver der taget hånd om de folk som står med problemer både fysisk og psykisk så de kan komme videre i livet på bedste mulige vilkår.

Velkommen hos PatientPROTECTOR

Vi Tilbyder

Hjælp til arbejdeskade erstatning

Vi tilbyder hjælp til sygdomsramte og skadeslidte med at opnå erstatning for arbejdsskader og erhvervssygdomme

Din partsrepresentant?

Vi er repræsentation af dig (som er part i en sag) overfor en myndighed fx jobcentret eller forsikringsselskab privat eller offentligt. Som partsrepræsentant modtager jeg breve/eboks mails på dine vegne, og jeg svare også jobcentret eller forsikringen på dine vegne. Når du har en partsrepræsentant betyder det at jobcentret og andre ikke må ringe til dig, men skal ringe til mig og stille deres spørgsmål. I nogle tilfælde kan som regel vælge, at både du og jeg skal have breve og mødeindkaldelser tilsendt. Andre gange er det kun din partsrepræsentant som får tilsendt breve på din sag.

Skal vi være din bisidder?

En bisidder kan være en privat ven eller en professionel. En bisidder er en slags observatør på mødet, og kan hjælpe dig med at huske og forstå den information, som du får på mødet. En bisidder har ikke ret til at tale på dine vegne, men må gerne tale med dig under mødet. En dygtig bisidder kender det lovgivningsområde og behandlingsområdet, som din sag vedrører, og på den måde kan en bisidder under mødet gøre dig opmærksom på, hvad du kan spørge om eller hvilken en viden du mangler. En bisidder kan også hjælpe dig med at få sagt ting som er svære, at få sagt. Når en bisidder kender lovgivningen på området, så kan en bisidder også sikre dig, at lovgivningen bliver overholdt og du ikke føler dig presset til at sige ja til noget, som du føler er forkert.