Har du brug for privat socialrådgiver, sundhedsrådgiver eller juridisk rådgiver? Så kan vi hjælpe

Velkommen til PatientPROTECTOR. Vi er professionelle bisidder, partsrepræsentant og rådgiver i sager som omhandler helbred og arbejdsevne. Vi er landsdækkende. Hos PatientPROTECTOR bliver der taget hånd om syge som står med problemer. Vi deler både vores juridiske viden og støtter vores klienter.

Velkommen til her tilbyder vi

Jobcenter sag


Vi kan hjælpe dig med at klage over afgørelse

Sag om arbejdsskade


Vi hjælper dig med beregning og støtter dig i behandling.

Hvem er PatientProtector?

Vi er erfarne i at hjælpe syge borgere som har brug for hjælp til at tale deres sag og få en respektfuld dialog der hvor du har svært ved at blive hørt. Vi taler din sag både hos jobcentre, dit forsikringsselskab og hos Arbejdsmarkedserhvervssikring. Vi sørger for at dine rettigheder bliver overholdt, så du opnår en afgørelse hurtigst muligt, og vi hjælper dig med at klage over afgørelser, som du mener er forkerte. Vi har siden 2012 afholdt møder med næsten alle jobcentre i Danmark og bistået med sager hos Patienterstatningen, Ankenævnet og andre. Vi er dygtige bisidder ved samtaler med læger som forstår det sundhedsfaglige sprog. Vi kan være behjælpelige med at du forstår, hvad der bliver sagt til dig i lange undersøgelses- eller behandlingsforløb på sygehuset. Vi har samarbejde med pårørende (voksne børn), som ikke selv kan tage med deres forældre til samtaler på sygehuset. Kontakt os for yderligere information. Vi arbejder for vores kunder i igennem et langt samarbejde, eller vi hjælper dig med din sag efter én enkelt gang med rådgivning eller bisidder. Du kan få skræddersyet vores hjælp efter dit behov. Vi rådgiver alle arbejdsgivere som ønsker hjælp til at deres sygemedarbejder hurtigst muligt kan vende tilbage til jobbet, og vi hjælper arbejdsgiver med at udrede arbejdsevnen og skånehensyn hos syge medarbejder. Vi tilbyder arbejdsgivere at være tovholder i sager om fastholdelsesfleksjob. Læs mere her.

Skal vi være din bisidder?

En bisidder kan være en privat ven eller en professionel. En bisidder er en slags observatør på mødet, og kan hjælpe dig med at huske og forstå den information, som du får på mødet. En bisidder har ikke ret til at tale på dine vegne, men må gerne tale med dig under mødet. En dygtig bisidder kender det lovgivningsområde og behandlingsområdet, som din sag vedrører, og på den måde kan en bisidder under mødet gøre dig opmærksom på, hvad du kan spørge om eller hvilken en viden du mangler. En bisidder kan også hjælpe dig med at få sagt ting som er svære, at få sagt. Når en bisidder kender lovgivningen på området, så kan en bisidder også sikre dig, at lovgivningen bliver overholdt og du ikke føler dig presset til at sige ja til noget, som du føler er forkert.

Din partsrepræsentant?

Vi er repræsentation af dig (som er part i en sag) overfor en myndighed fx jobcentret eller forsikringsselskab privat eller offentligt. Som partsrepræsentant modtager jeg breve/eboks mails på dine vegne, og jeg svare også jobcentret eller forsikringen på dine vegne. Når du har en partsrepræsentant betyder det at jobcentret og andre ikke må ringe til dig, men skal ringe til mig og stille deres spørgsmål. I nogle tilfælde kan som regel vælge, at både du og jeg skal have breve og mødeindkaldelser tilsendt. Andre gange er det kun din partsrepræsentant som får tilsendt breve på din sag.

Har du en arbejdsskade?

Jeg hjælper sygdomsramte og skadeslidte med at opnå erstatning for arbejdsskader og erhvervssygdomme. Hvis du har udført frivilligt arbejde eller er kommet til skade imens, at du hjalp en ven, kan det tænkes at det kan anerkendes som en arbejdsskade. Vi hjælper dig med at formulere ansøgningen og finde dokumentation til din sag. Har du modtaget en afgørelse med afslag på at få anerkendt en arbejdsskade, så kan jeg enten udarbejde en klage for dig eller du kan få vejledning til selv at skrive en klage.