Bisidder

Hvad er en bisidder?

En bisidder er en person som deltager i dit møde som støtte person.
En bisidder kan deltage i samtaler med;

  • Jobcentret
  • Sygehuset
  • Egen læge
  • Speciallæge
  • Arbejdsplads
  • Kommunens visitation for hjælpemidler og hjemmepleje
  • Funktionsevne undersøgelser
  • Behandlinger
  • Psykiske og fysiske undersøgelser
  • Og mange andre.

Du må stort have en bisidder med til alle slags møder. Der skal en god lovlig begrundelse til for at nægte din bisidder adgang. De fleste samtaler og undersøgelser i dag foregår med bisidder.

En bisidder kan være en privat ven eller en professionel. En bisidder er en slags observatør på mødet, og kan hjælpe dig med at huske og forstå den information, som du får på mødet. En bisidder har ikke ret til at tale på dine vegne, men må gerne tale med dig under mødet. En dygtig bisidder kender det lovgivningsområde og behandlingsområdet, som din sag vedrører, og på den måde kan en bisidder under mødet gøre dig opmærksom på, hvad du kan spørge om eller hvilken en viden du mangler. En bisidder kan også hjælpe dig med at få sagt ting som er svære, at få sagt. Når en bisidder kender lovgivningen på området, så kan en bisidder også sikre dig, at lovgivningen bliver overholdt og du ikke føler dig presset til at sige ja til noget, som du føler er forkert.

En bisidder har ikke adgang til din sag, men det kan aftales, at bisidderen læser journal eller andre dokumenter i sagen du sender, inden dit møde, så bisidder er klar over status i din situation. Du kan også lade være med at fortæller bisidder noget om dig selv. Du bestemmer helt selv, hvor meget en bisidder skal vide om din situation inden mødet.

En bisidder har tavshedspligt, men hvis du giver samtykke, så kan en bisidder overbringe viden og ny status fra mødet til en af dine pårørende. Det hjælper i situationer hvor du har svært ved at huske og gengive, hvad der er blevet sagt på mødet.

En bisidder kan i mange tilfælde deltage i dit møde over telefonen, men som regel er det ved personlig fremmøde.

Hvis du benytter bisidder til dine møder eller undersøgelser så er det bedst, at din bisidder er den samme person. Hvis den samme person følger din sag, (som kan tage år) både i behandlingssystemet og i jobcenter og forsikringssystemerne, så får bisidderen større indsigt i din sag og du oplever en større tryghed ved bisidderen.

Hvad kan jeg gøre for dig som bisidder?

Som professionel bisidder indenfor helbred og arbejdsmarkedet, så kan jeg deltage i dine møder som beskrevet ovenfor. Jeg tager noter under mødet, så du får noterne efter mødet. Jeg er en støtte funktion og hvis mødet trækker tæppet væk under dig, så kan jeg hjælpe dig i den krise, som opstår. Som tidligere fysioterapeut har jeg selv undersøgt mange mennesker og kender kvalitets kriterierne for en god undersøgelse. Ligeledes har jeg en juridisk baggrund for at have overblik over situationen.

Har du brug for støtte eller juridisk rådgivning efter mødet, så er der også mulighed for det.

Hos os får du den samme bisidder, hver gang.

Min deltagelse som bisidder foregår oftest sådan, at du kontakter mig og spørg om jeg kan deltage til møde / undersøgelse på en bestemt dato et bestemt sted. Vi aftaler et lille for-møde på telefon i forvejen, hvor du kort fortæller mig, hvad formålet med mødet eller undersøgelsen er og hvad du gerne vil have ud af mødet. For-mødet tager første gang ca. 30 minutter. Vi mødes på det sted, hvor mødet skal foregå 10 minutter før mødet skal gå i gang. Jeg deltager til mødet og efter mødet, har du mulighed for at tale med mig enten med det samme, eller vi aftaler et tidspunkt for et efter-møde på telefon/video møde på nettet. Det hele plejer at kunne nås på 2 timer, men har du brug for mere tid, betaler du timepris efterfølgende.

Prisen for bisidder er forskellig afhængig af hvilken en sag du har. Betalingen sker forud med bank overførelse. Ubrugt tid af 2 timer refunderes ikke. Ekstra tid efter-faktureres efter forbrugt tid og afregnes ned til minut. Priser er inkl. moms.

Kørsel

Kørsel til møder beregnes med 8,50 kr. pr. kilometer, når der maksimalt er 160 km samlet kørsel til og fra mødet. Der afregnes ikke højere end 1500 kr. i kørsel plus udgift til bro/færge uanset hvor i Danmark mødet finder sted.

Kilometer bliver regnet ud fra kontorets adresse til mødested og retur til kontoret: Bøgvadvej 104, 7183 Randbøl.

Spørg efter tilbud på kørsel med fast pris til bisidder møder.