Om os

Mit navn er Zanny Lundgaard og jeg arbejder i hele Danmark, og har specialiseret mig i at hjælpe syge med at deres økonomiske og helbredsmæssige muligheder og rettigheder. Ofte drejer det sig om arbejdsevnen og funktionsevnen når man er syg, og der er jeg som uddannet fysioterapeut klædt godt på til at kunne hjælpe med at dokumentere din sag overfor myndighederne.

Patientprotector er vores daglige kalde navn. Det juridiske navn for virksomheden er Mentor Tankefelt for Sygdomsramte ApS

Patientprotector er varemærke beskyttet fra 2012 og sikre vores klienter får rådgivning af en person, som både er uddannet med bestået eksamener i helbred og i de juridiske love indenfor beskæftigelse og erstatningsret.

Jeg startede med privat juridisk rådgivnings virksomhed i 2012. I 2017 blev vi til en socialøkonomisk virksomhed. Det betyder, at det overskud som privat virksomheder kan udbetale til sig selv i løn og bonusser, i stedet hos os skal bruges på socialt udsatte. Så vi giver overskuddet tilbage til sygdomsramte.

Vi har valgt at ansætte fleksjobber og på den måde hjælpe socialt udsatte. Lige nu har vi fleksjobber ansat, som alle har en arbejdsevne imellem 1 og 6 timer om ugen.  Vi ved at der mangler fleksjob stillinger, og vi arbejder på at kunne beholde vores fleksjobber og forsat oprette nye fleksjobstillinger til ansættelse af flere sygdomsramte med lyst til at arbejde.

Jeg er daglig leder for vores medarbejdere og juridisk rådgiver for vores klienter. Jeg er uddannet fysioterapeut og læser jura på deltid på Syddansk Universitet, og har eksamen i både patientrettigheder, borgerrettigheder og erstatningsret.

Jeg startede i 2012 med at være rådgiver for Patientforeningen i spørgsmål om erstatning.

Jeg har tidligere arbejdet hos Advodan i Brørup og været praktiserende fysioterapeut, og er nævnsmedlem for Ankenævnet for Patienterstatningen siden 2015.

Jeg går ind for gennemsigtighed i sagsbehandling og derfor har vi udviklet vores eget dokument og beregningssystem, så du altid kan se, hvad jeg bruger tid på i din sag og hvad det koster dig. Derud over har du adgang til at se og downloade alle dokumenter på din sag. Vi har sikret krypterede drev og kommunikationsveje efter best pratice.

Jeg arbejder ikke med klienter, som har en sag i Vejle Jobcenter, da jeg er inhabil fordi jeg selv er borger i kommunen.

Vi har valgt at differentiere vores priser og derved også give nogle fattige sygdomsramte mulighed for at få vores hjælp. Vi har ikke fokus på at tjene fedt, kun på at få hjulene til at løbe rundt.

Vi har også valgt at sætte en kapacitets grænse for hvor mange klienter, jeg kan have på samme tid. Vi ved at der i perioder kan være et ekstra behov for personlig støtte fordi sygdomsramte ofte ender i krise, når de presses økonomisk eller helbredsmæssigt i deres sag. Det skal jeg have tid og overskud til. Derfor vil du indimellem opleve, at vi ikke kan tage flere nye klienter ind.  Stop af tilgang af nye klienter meddeles på facebook og fremover også her på siden.

Vi er traditionstro og holder hvert år lukket fra den 23. December til den 3. Januar, i påskeugen, i uge 28, 29 og 30. I efterårsferien i uge 42 og så i ugen op til jeg skal til eksamen i jura en gang om året.

Når jeg skriver ”vi”, så er det mine medarbejdere og min bestyrelse og jeg.

Mine medarbejder har valgt ikke at præsenterer sig på hjemmesiden.

Privat er jeg gift med min mand Peter siden 2004 og vi har sammen to teenager børn, en skøn gammeldags bondegård med blomsterhave og dyr til.