Arbejdsskade sager

Jeg hjælper sygdomsramte og skadeslidte med at opnå erstatning for arbejdsskader og erhvervssygdomme.

Hvis du har udført frivilligt arbejde eller er kommet til skade imens, at du hjalp en ven, kan det tænkes at det kan anerkendes som en arbejdsskade.

Vi hjælper dig med at formulere ansøgningen og finde dokumentation til din sag.

Har du modtaget en afgørelse med afslag på at få anerkendt en arbejdsskade, så kan jeg enten udarbejde en klage for dig eller du kan få vejledning til selv at skrive en klage.

Sideløbende kan du få hjælp til:

  • Ulykkesforsikring ved eget forsikringsselskab
  • Tab af erhvervsevne ved eget pensionsselskab
  • Sumudbetalinger fra eget pensionsselskab
  • Kritisk sygdom

I arbejdsskadesager er jeg også behjælpelig med at rette skatteoplysninger, og opnå tabt arbejdsfortjeneste, mén og tab af erhvervsevne. Har du behov for handicapbil eller ændringer i hjemmet, hjemmehjælp eller hjælpemidler, så har jeg også mange års erfaringer indenfor disse områder.

Jeg kan varetage sagen eller jeg kan rådgive dig på sidelinjen, hvor du selv er i kontakt med Arbejdsmarkedet Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen). Rådgivning på sidelinjen foregår enten Ad hoc eller som løbende vejledning med opfølgninger på frister.

Opstartsbetalingen med partsrepræsentation ved forsikringssager er anderledes end ved jobcenter sager. Se priser

Få svar på alle dine spørgsmål, for eksempel;

Kan man selv vælge den speciallæge som skal undersøge én? Kan man få genoptaget en tidligere afgørelse? Hvordan beregnes mén og midlertidig tab af erhvervsevne?

Spørgsmålene er mange og de kommer hen ad vejen, og du kan med juridisk rådgivning få svarene.