Partsrepræsentant

Partsrepræsentant

En partsrepræsentant sikrer dig, at du ikke kontaktes og du bliver mødt med respekt i din sag. Loven bliver overholdt, alle muligheder vurderes og dialogen med modparten er god

Hvad er partsrepræsentation?

Det er en repræsentation af dig (som er part i en sag) overfor en myndighed fx jobcentret eller forsikringsselskab privat eller offentligt.
Som partsrepræsentant modtager jeg breve/eboks mails på dine vegne, og jeg svare også jobcentret eller forsikringen på dine vegne. Når du har en partsrepræsentant betyder det at jobcentret og andre ikke må ringe til dig, men skal ringe til mig og stille deres spørgsmål.
I nogle tilfælde kan du vælge, at både du og jeg skal have breve og mødeindkaldelser tilsendt. Andre gange er det kun din partsrepræsentant som får tilsendt breve på din sag

Når du ikke kan kontaktes direkte, betyder det, at du kan få lov til at svare på spørgsmål i ro og har du har tid til at stille spørgsmål, og ikke mindst så har du tid til formulere dig rigtigt og svare når du har ressourcer til det. Du har samtidig en sparringspartner som kan hjælpe dig med at formulere dig bedst muligt, når du skal afgive svar.

En partsrepræsentant svarer kun modparten (jobcentret eller forsikringen) det du ønsker, og du godkender altid indholdet i breve som bliver afsendt. Til gengæld, så kan du ikke tage direkte kontakt til jobcentret eller forsikringsselskabet, når du har en partsrepræsentant. Hvis du er i kontakt med modparten uden partsrepræsentantens viden, så kan partsrepræsentanten ikke varetage dine interesser.

Forvaltningsloven § 8 :
§ 8. Den, der er part i en sag, kan på ethvert tidspunkt af sagens behandling lade sig repræsentere eller bistå af andre. Myndigheden kan dog kræve, at parten medvirker personligt, når det er af betydning for sagens afgørelse.

https://www.ombudsmanden.dk/myndighedsguiden/generel_forvaltningsret/partsrepraesentation/

I forsikrings- og pensionssager er det den private aftaleret som gælder. Her kan du give fuldmagt til at en anden person kan handle på dine vegne.

Kan en partsrepræsentant gå til møde for mig?

I de fleste sager skal man som borger selv deltage i møder med jobcentret. Begrundelsen er, at jobcentret oftest har brug for din tilstedeværelse for at stille dig spørgsmål og modtage dine svar. Du er dog aldrig alene til møderne, da et møde ikke må afholdes uden at jeg også deltager. Til mødet har jeg som partsrepræsentant samme ret til at stille spørgsmål og jeg kan svare for dig, hvis du ikke selv kan svare. I nogle tilfælde med svær stress eller andre psykiske tilstande er det muligt, at jeg afholder møder med jobcentret på vegne af dig eller via en skriftlig dialog med sagsbehandler, så du fritages for at møde op.

Hvad kan jeg gøre for dig som partsrepræsentant?

Jeg kan som partsrepræsentant, hjælpe dig med at lovene bliver overholdt og give dig løbende rådgivning på din sag. Jeg kender lovene og jeg er up to date med Ankestyrelsens afgørelser, Minister svar og domme fra retten. Som syg har man mange rettigheder, og de færreste kender deres rettigheder 100 %. Jeg vejleder og lærer dig undervejs, at forstå og kommunikere med de parter som er involveret i din sag.

Jeg fungere også som en observatør til møderne. Dermed sikrer min tilstedeværelse en forudsigelig samtale med myndigheden og at der ikke kommer en nedværdigende tone eller du oplever krænkelser på mødet. Du får en oplevelse af at blive hørt og lyttet til. Med en professionel partsrepræsentant som til daglig varetager sager som din, er du sikker på, at du altid kan få ”oversat” det som jobcentret eller forsikringen siger til dig.

Som syg bliver man stillet overfor krav om at samarbejde med nye mennesker igennem flere år, men din partsrepræsentant vil være gennemgående den samme og give dig tryghed og støtte undervejs. Dermed bliver jeg partsrepræsentanten en slags observatør på dit helbred, som kan bevidne og dokumentere udvikling eller afvikling af funktionsevne og bedre eller dårligere helbred, i den tid myndigheden eller forsikringen behandler din sag.

Systemerne som syge møder i alle sager, har en kompliceret lovgivning og det kan være svært at pege på muligheder eller udveje, hvis man ikke er enig med det den anden part vil have at man deltager i. Det kan både være speciallæge undersøgelser, behandling og indsatser som man ønsker, eller ikke ønsker at deltage i, og der kan jeg pege på andre muligheder ifølge lovene og tidligere afgørelser på området.

Ud over at jeg sikrer at loven overholdes i din sag og de bedste muligheder gives, så er jeg også en personlig støtte til dig.

Psykisk kan det være et hårdt pres at være under observation af jobcentret eller have en erstatningssag kørende og ikke kan komme videre med sit liv, inden man får sagen afklaret. Når følelserne tager over og det hele bliver for meget, så jeg der også. Gode samtaler er unikke, og jeg har flere års erfaring med at hjælpe folk i krise.

Se prislisten for alle priser

Se information om medlemskab